DEĞERLERİMİZ

 

          - Atatürk ilkelerine sadakat

          - Milli ve manevi değerlerimize saygı

          - Bilimsellik ve akademik özgürlük

          - Evrensel değerlere bağlılık

          - İnsan haklarına saygı

          - Yenilikçilik ve girişimcilik

          - İşbirliği ve katılımcılık

          - Çevresel ve estetik duyarlılık

          - Öğrenci ve hizmet odaklılık

          - Hayat boyu öğrenme

 

  ETİK İLKELERİMİZ

 

          - Yardımlaşmak ve sorumluluk üstlenenlere destekleyici olmak

          - Tüm insanlara adalet ve hoşgörü anlayışıyla yaklaşmak

          - Kişisel farklılıklara ve tercihlere saygı duymak

          - Ayrıştırıcı ifade ve yaklaşımlara başvurmamak

          - Tecrübeye saygı duymak ve deneyimsizlere yardımda bulunmak

          - Hatayı cezalandırmaktan ziyade başarıyı ödüllendirmek

          - Kişiselleştirme yapmamak ve daha geniş perspektifte düşünmek

          - Bilgiyi ve deneyimi insanca paylaşmak

          - Çalışmayı erdem üretmeyi görev bilmek

          - İnsan ilişkilerinde samimiyeti üstün kılmak