FORMLAR

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞINDAN TALEP EDİLECEKLERLE İLGİLİ DİLEKÇE (FORM) ÖRNEKLERİ

 

1. Diploma Başvuru Formu

2. Adres-İletişim Değişikliği Bilgi Formu

3. Nüfus Bilgileri Değişiklik Formu

4. Kimlik Talep Formu

5. Harç İade Dilekçesi

6. Diploma Eki Başvuru Formu

7. Diploma Yerine Geçer Belge Başvuru Formu

8. İlişik Kesme Formu

9. Diğer Belge Talep Formu

10. Çift Ana Dal - Yan Dal Başvuru Formu

11. Pasaport Harcı Muafiyet Başvuru Formu

12. Askerlik Durum Belgesi (EK-C2) Formu

13. Yabancı Uyruklu Kimlik Formu

14. Kurumlararası Yatay Geçiş Başvuru Formu

ÖĞRETİM ÜYELERİ DİLEKÇE (FORM) ÖRNEKLERİ

 

1. Not Ekleme Formu (Akademik)

2. Not Düzeltme Formu (Akademik)

3. Tek Ders Not Bildirim Formu (Akademik)

4. Ders Muafiyeti Tabloları (Akademik)

FAKÜLTE/YO/MYO'DAN TALEP EDİLECEKLERLE İLGİLİ DİLEKÇE (FORM) ÖRNEKLERİ

 

1. Öğrenci Belgesi ve Transkript Formu

2. Kayıt Dondurma Dilekçesi

3. Maddi Hata Dilekçesi

4. Mazeret Sınavı Dilekçesi

5. Tek Ders Dilekçesi

6. Genel Amaçlı Dilekçe

7. Erasmus-Farabi Not Bildirim Formu

8. Disiplin Cezası Bildirim Formu

9. Bağıl Değerlendirme Formu

10. Denklik Bildirimi (Dersalma İçin)

11. Denklik Bildirimi (Müfredat Değişikliği Sebebiyle)

12. Ders Muafiyeti (İntibak) Başvurusu

13. YÖKSİS Mezun Bilgisi Girişi Talep Formu

14. Zorunlu Staj Formu

15. Yönetim Kurulu Karar Örneği

16. Üç Ders Bütünleme Sınav Başvuru Formu

 

 

 

 

 

Not: Bu sayfa 29.05.2019 tarihinde güncellenmiştir. Öğrencilerimiz ve personelimiz yukarıdaki formların daha işlevsel hale getirilmesi için ogris@hbv.edu.tr adresine önerilerini sunabilirler.