GENEL TANITIM

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, hukuki düzenlemelerle 18 Mayıs 2018 tarihinde, 92 yıllık bir deneyime sahip olan Gazi Üniversitesinden aktarılan birimlerle kurulmuştur. Gerçekleştirilen bu yeni düzenleme ile Gazi Üniversitesine bağlı olan Güzel Sanatlar Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İletişim Fakültesi, Polatlı Fen-Edebiyat Fakültesi, Polatlı İlahiyat Fakültesi, Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Turizm Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu, Tapu Kadastro Yüksekokulu, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı, Adalet Meslek Yüksekokulu, Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Polatlı Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesine bağlanmış ayrıca Yabancı Diller Yüksekokulu ile Lisansüstü Eğitim Enstitüsü kurulmuştur.

Bünyesinde barındırdığı 9 Fakülte, 3 Meslek Yüksekokulu, 3 Yüksekokul,  1 Konservatuar ve 1 Enstitü ile Türkiye’nin yapısal olarak en genç ve nitelik olarak en deneyimli Yükseköğretim kurumlarından birisi olan Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Başkentin altıncı devlet üniversitesi olarak Türk akademik hayatına önemli katkılar yapmayı hedeflemektedir.

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı olarak bizler de üst makamlarımızın koyduğu bu hedefler çerçevesinde Üniversitemizin özellikle sosyal bilimler ve sanat alanlarında saygın bir yer edinmesi için akademik birimlerimizi ve eğitim öğretim sürecini destekleyici çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.