ASKERLİK İŞLEMLERİ

 

Askerlik sevk tehir (tecil) işlemleri “1111 Sayılı Askerlik Kanunu” ve “Millî Savunma Bakanlığı Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği” hükümlerine göre yapılır.

 

 

I. ÖNLİSANS VE LİSANS ÖĞRENCİLERİ

 

Üniversitemiz önlisans ve lisans kayıtlı öğrencilerinin askerlik işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı (ÖİDB) tarafından yürütülür.

 

Üniversiteye kayıt sonrası tüm erkek öğrencilerimiz için iki ay içerisinde askeri birimlere bildirimde bulunulur.

 

*Kayıtlı öğrencilerimiz özel durumlar haricinde askerlik yükümlülüğü ile ilgili herhangi bir işlem yapmazlar.

 

ÖİDB’nin her bir erkek öğrenci hakkındaki askerlik şubelerine bildirimi bir defaya mahsus yapılır. Bu öğrencilerin listesi, öğrencilerin askerlik işlemlerini takip edebilmeleri amacı ile ÖİDB’de bulundurulur. Gerektiğinde öğrencilerimizin bu listelerden bilgilerini kontrol etmeleri önerilmektedir. Öğrencinin askerlik nedeni ile polis veya jandarma tarafından aranması durumunda, öğrencinin ÖİDB’ye başvurması gerekir.

 

Yukarıda da belirtildiği üzere askerlik işlemlerini Üniversite yürütür. Fakat olağandışı durumlarda öğrenci formlar sayfasındaki “Askerlik Durum Belgesi (EK-C2) Formu”nu doldurup ÖİDBye müracaat ederek buradan alacağı belgeyi ilgili Askerlik Şubesi’ne ulaştırmakla yükümlü olacaktır. (Söz konusu işlemi şu an Gazi Üniversitesi’nin ilgili birimleri gerçekleştirmektedir.)

 

Üniversitemize yeni kayıt yaptıran öğrencilerimiz kayıt sırasında Askerlik Şubelerinden aldıkları “Askerlik Durum Belgesini” vermelidirler. Bu belgede “Bir fakülte veya yüksekokula kayıt olmasında askerlikçe bir sakınca yoktur.” ifadesi yer alır.

 

Üniversiteye ilk kez kayıt yaptıran öğrencilerden öncelikle 18 yaşını bitirmiş, 19 yaşından gün almış olanların sevk tehir işlemleri yapılır. 19 yaşından gün almamış olanların askerlik sevk tehir işlemleri en geç “Nisan” ayı içinde Askerlik Şubesi’nde olacak şekilde daha sonra yapılmak üzere ÖİDB’de bekletilir.

 

*Azami öğrenim süreleri içerisinde sevk tehiri yapılabilir. 30 ve üzeri yaşta olan öğrenciler için askerlik sevk tehir işlemi yapılmaz.

 

 

Normal Öğrenim Süresi

Azami Öğrenim Süresi

Sevk Tehir Sonu

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

1 yıl

-

 

MYO Programları (2 Yıllık)

2 yıl

4 yıl

29 yaş sonu

Lisans Programları (4 Yıllık)

4 yıl

7 yıl

29 yaş sonu

 

 

Mezuniyet, kendi isteği ile kayıt sildirme, kayda gelmeme, başarısızlık nedeniyle ilişik kesilme, iki dönem üst üste izinli sayılma, disiplin cezası nedeniyle okuldan uzaklaştırılma, lisans programında azami öğrenim süresinin dolması durumlarında, en geç iki ay içinde, ÖİDB tarafından Askerlik Şubeleri’ne bildirimde bulunulur.

 

Başarısızlık veya diğer nedenlerle üniversiteden ilişiği kesilip, daha sonra Af Kanunlarından yararlanarak öğrenimlerine dönen öğrencilerle ilgili olarak, ASAL Daire Başkanlığı' nca (Askere Alma Dairesi Başkanlığı) yayımlanacak olan emre göre işlem yapılır.

 

 

II. YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ

 

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü öğrencileri askerlik tecili için bizzat dilekçeyle Enstitü’ye başvurmalıdırlar.

Üniversitede lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarında öğrenim gören öğrencilerin, aşağıda yer alan tabloda belirtilen yaş sınırları içinde öğrencilikleri devam ettiği sürece askere sevk tehirleri yapılabilir.

 

 

Sevk Tehir Sonu

Yüksek Lisans ve Doktora Programları

35 yaş sonu

 

Lisansüstü programlarda öğrenim gören öğrencilerin, aşağıda belirtilen azami öğrenim süreleri içinde, öğrencilikleri devam ettiği sürece askere sevk tehir işlemleri yapılabilir.

 

 

Azami Öğrenim Süresi

Bilimsel Hazırlık Sınıfı

1 yıl

Tezsiz Yüksek Lisans Programları

1,5 yıl

Tezli Yüksek Lisans Programları

3 yıl

Doktora Programları

(Yüksek Lisans Derecesi ile Kabul Edilenler İçin)

6 yıl

Doktora Programları

(Lisans Derecesi ile Kabul Edilenler - Bütünleşik Doktora İçin)

9 yıl

 

Azami süre içinde kayıt yenilemeyen (ücret ödemeyen ve/veya ders kaydı yapmayan) erkek öğrenciler Askerlik Şubeleri’ne bildirilir. Bu sürelerde öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ayrıca, bu öğrencilerin kayıt yenilemedikleri dönemler azami sürelerinden kullanılmış sayılır.

 

Özel öğrenciler için sevk tehiri yapılmaz.

 

 

III. YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER (FOREIGN STUDENTS)

 

Yabancı uyruklu öğrencilerin (askerlik yükümlülükleri var ise) askerlik işlemleri vatandaşı oldukları ülkelerin mevzuatına göre kendileri tarafından takip edilir.

For English! “Foreign students (if they have military obligations) follow by himself their military obligation according to the legislation of their country.”

 

 

 

IV. MEZUN ÖĞRENCİLER

 

Mezun olan öğrenciler, mezuniyet tarihinden itibaren 2 ay içerisinde Askerlik Şubesi’ne başvurmalıdırlar. Bu kişilerin Askerlik Şubeleri’nce 1 yıla kadar Askere sevkleri tehir edilebilir. İki ay içinde başvurmayanlar hakkındaysa Askerlik Şubeleri’nce kanuni işlem yapılır.

 

 

UYARI! Askerlik bilgilerinin eksik veya hatalı bildiriminden dolayı doğacak yanlışlıklardan tamamen öğrenciler sorumludur. Bu konuda yetkili birimlerimizin veya personelimizin kanunen yükümlülüğü bulunmamaktadır.

 

*Yukarıdaki içerik bilgilendirme amaçlıdır. Söz konusu işlemler halen Gazi Üniversitesi'nin ilgili birimleri tarafından gerçekleştirilmektedir.