Çift Ana Dal ve Yan Dal Nedir?

 

Çift Anadal Nedir?

 

Çift Anadal, öğrenim gördüğü önlisans ya da lisans programında üstün başarı gösteren öğrencilerin esas programlarına yakın içerikteki ikinci bir programın derslerini de başarıyla geçerek çift diploma almalarını sağlayan uygulamadır.

 

Örneğin, psikoloji okuyan bir öğrenci sosyoloji alanındaki ya da işletme okuyan bir öğrenci iktisat alanındaki dersleri de vererek her iki programın da diplomasını almaya hak kazanabilir.

 

Bununla birlikte çift anadal uygulaması öğrenciler açısından ciddi bir yüktür. Nitekim çift diploma alma uğruna söz konusu öğrenci üniversitenin sosyal yaşamından soyutlanabilir. Yine de çift diploma sahibi olmak elbette ki öğrencilerin kariyeri ve kazanılan yetiler açısından son derece önemlidir.

 

 

Çift Anadal Yapmanın Genel Koşulları Nelerdir?

 

- Öğrencinin alttan dersi olmamalıdır.

 

- Esas programda (ana dal) not ortalaması en az 3,00/4,00 olmalıdır.

 

- Esas programda ilk % 20’lik grup içinde olunmalıdır. % 20 şartı sağlanmıyorsa ilgili yılda ikinci programın merkezi sınav taban puanından daha yüksek bir puana sahip olmak gereklidir.

 

 

Çift Anadal Programında Kontenjan Var mıdır?

 

Kontenjanlar sınırlıdır ve her yıl senato kararıyla belirlenir.

 

 

Çift Anadal Programına Ne Zaman Başvurulur?

 

Öğrenci kayıtlı olduğu anadal programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında ikinci anadal başvurusu yapabilir.

 

 

Aynı Anda Birden Fazla Programa Çift Anadal Kaydı Yapılabilir mi?

 

Birden fazla çift anadal kaydı yapılamaz. Eğer öğrenci isterse çift anadalın yanı sıra aynı anda yan dal programlarına kayıt olabilir.

 

 

Çift Anadal Programının Devamı İçin Not Kriteri Var mıdır?

 

Çift anadal programına devam edebilmek için öğrencinin anadal programı not ortalaması bir defaya mahsus olarak 2,75/4,00 altına düşebilir. Eğer ikinci defa 2,75/4,00 altına düşerse öğrencinin ikinci daldan kaydı silinir.

 

 

Çift Anadal Yapan Bir Öğrenci Devam Ettiği İkinci Dala Yatay Geçiş Yapabilir mi?

 

Kurum için geçiş koşulları sağlanırsa öğrenci ikinci dala yatay geçiş yapabilir.

 

 

İkinci Dalda Başarılı Ya da Başarısız Olmak Anadalı Etkiler mi?

 

Çift anadal yapan öğrencinin ikinci daldaki aldığı notlar ana dalı etkilemez.

 

 

Çift Anadal Yapan ve Anadal Derslerinde Başarısız Olan Öğrencinin İkinci Daldan Kaydı Silinir mi?

 

Evet. Öğrenci öncelikle ana dal derslerini başarıyla vermelidir.

 

 

Özel Yetenek Gerektiren Programlara Çift Anadal Başvurusu Yapılabilir mi?

 

Özel yetenek gerektiren programlara başvuruda bulunmak isteyen öğrenciler genel koşulların yanı sıra özel yetenek sınavında da başarılı olmalıdırlar.

 

 

İkinci Anadalda Başarısız Olan Öğrencinin Geçtiği Farklı Dersler Belgelerde Gösterilir mi?

 

İkinci anadal programındaki geçilen dersler genel not ortalamasına katılmaz. Fakat anadal transkriptinde ve diploma ekinde gösterilir.

 

 

Çift Anadal Programı Başvuru Koşulları, Tarihi ve Kontenjanları Nedir?

 

Yukarıdaki bilgiler çift anadal programı ile ilgili genel nitelikli kurallardır. Çift anadal yapmak isteyen AHBVÜ öğrencileri için başvuru koşulları, tarihi ve kontenjanlar Senato tarafından belirlenir ve ÖİDB’nin internet sayfasında duyurulur.

 

 

“GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANA DAL PROGRAMI YÖNERGESİ” İÇİN TIKLAYINIZ.

 

“YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” (Çift Ana Dal YÖK Çerçeve Yönetmeliği) İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

Yan Dal Nedir?

 

Yan dal, öğrenim gördüğü lisans programında üstün başarı gösteren öğrencilerin esas programlarına yakın içerikteki ikinci bir programın sınırlı sayıdaki derslerini alarak sertifika almaya hak kazanmalarını sağlayan uygulamadır.

 

 

Yan Dal Yapmanın Genel Koşulları Nelerdir?

 

- Öğrencinin alttan dersi olmamalıdır.

 

- Üçüncü yarıyılda yapılacak yan dal başvurularında öğrencinin not ortalaması en az 3,50/4,00; beşinci yarıyılda yapılacak yan dal başvurularında öğrencinin not ortalaması en az 3,00/4,00 olmalıdır.

 

 

Yan Dal Programına Ne Zaman Başvurulur?

 

Öğrenci kayıtlı olduğu anadal programının en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyılın başında yan dal başvurusu yapabilir.

 

 

Yan Dal Programının Devamı İçin Not Kriteri Var mıdır?

 

Yan dal programına devam edebilmek için öğrencinin ana dal not ortalaması en az 2,00/4,00 olmalıdır. Eğer ana dal not ortalaması 2,00/4,00’ün altına düşerse öğrencinin yan dal programından kaydı silinir.

 

 

Yan Dal Programı Başvuru Koşulları, Tarihi ve Kontenjanları Nedir?

 

Yukarıdaki bilgiler yan dal programı ile ilgili genel nitelikli kurallardır. Yan dal yapmak isteyen AHBVÜ öğrencileri için başvuru koşulları, tarihi ve kontenjanlar Senato tarafından belirlenir ve ÖİDB’nin internet sayfasında duyurulur.

 

 

“GAZİ ÜNİVERSİTESİ YAN DAL PROGRAMI YÖNERGESİ” İÇİN TIKLAYINIZ.

 

“YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK” (Yan Dal YÖK Çerçeve Yönetmeliği) İÇİN TIKLAYINIZ.

 

 

Özet olarak gerek çift anadal programı gerekse yan dal programı özellikle öğrencinin kayıtlı olduğu esas programın ağırlıklı genel not ortalaması (AGNO) üzerine kuruludur. Çift anadal programı başarıyla tamamlanırsa iki diploma alınır. Yan dal programı başarıyla tamamlanırsa sertifika almaya hak kazanılır. Bununla birlikte her iki program da sürdürülebilme açısından öğrenciler için ciddi bir yüktür. Fakat elde edilecek kazanımlar oldukça fazladır.