Değişim Programları (Erasmus+, Mevlana, Farabi)

 

DEĞİŞİM PROGRAMLARI NELERDİR?

 

Öğrenci değişim programları genel olarak yurt dışı ve yurt içi kapsamında değerlendirilir. Söz konusu programlarla düzenlenen protokoller çerçevesinde üniversiteler arası karşılıklı öğrenci değişimine diğer bir deyişle öğrenim hareketliliğine olanak tanınmaktadır. Bununla birlikte değişim programları ile öğrencilerin stajlarını yurt dışında yapmaları ve öğretim elemanlarının ya da araştırmacıların da hareketliliği sağlanabilmektedir.

 

Ülkemizde en bilinen öğrenci değişim programları şunlardır:

 

-Erasmus+ (Avrupa ülkeleri arası değişim programı)

-Mevlana (Türkiye ve tüm dünya ülkeleri arasındaki değişim programı)

-Farabi (Yurtiçi üniversiteler arası değişim programı)

 

ERASMUS+

 

Avrupa Birliği’nce “Hayat Boyu Öğrenme Etkinlikleri” kapsamında desteklenen Erasmus+ 2014 yılından bu yana uygulanmaktadır ve öncülü “Erasmus Programı”nın daha kapsamlı halidir. Erasmus+ programı iki temel üzerine kuruludur.

 

1. Öğrenci değişim programları (Öğrenim Hareketliliği)

2. Yurtdışında staj imkânı (Staj Hareketliliği)

 

Erasmus Kimdir?

 

Erasmus, 15. yüzyılda yaşamış Hollanda/Rotterdam asıllı bir düşünürdür. Rönesans dönemindeki hümanizm (insan merkezcilik) akımının öncülerinden ve en büyük temsilcilerinden biri olarak kabul edilir. Erasmus, Avrupa’nın ortak bir sanat ve bilim çatısı altında birleşmesine katkıda bulunmuştur. Düşünceleriyle çağının eğitim felsefesini etkilemiştir. Erasmus’un günümüze kadar ulaşmış tek yapıtı olan “Deliliğe Övgü”nün tarih boyunca bağnazlığa karşı en gerçekçi meydan okunuş olduğu iddia edilir. Bu nedenlerden dolayı söz konusu değişim programına/projesine “Erasmus” isminin verilmesi uygun görülmüştür.

 

Erasmus+’un Amacı Nedir?

 

-Öğrencilere uluslararası bir eğitim olanağı sağlamak

-Ülkeler arası işbirliğini arttırmak

-Akademik değişim ve gençlik değişim programlarını uygulamak

-Değişimin yanı sıra staj, iş ve spor alanlarında işbirliği projeleri geliştirmek

 

Erasmus+’a Nasıl ve Ne Zaman Başvurulur?

 

Erasmus+ başvuruları üniversitelerce internet üzerinden ilan yoluyla duyurulur. Genellikle internet üzerinden başvurular alınır ve birkaç ay içinde sonuçlar açıklanır. Bir sonraki yıl için başvurular önceki yılın Şubat-Mart aylarında alınır. Kısacası, gelecek yıl için yapılacak olan Erasmus+ başvuruları için özellikle bahsi geçen aylarda üniversitelerin duyuruları takip edilmelidir.

 

Erasmus+ Öğrenci Seçimleri Nasıl Yapılır?

 

Yabancı dil düzeyi ve not ortalaması esas alınarak sıralama yapılır. KPDS, YDS, YÖKDİL ve diğer denk sınavların sonuçları üniversite yabancı dil sınavı yerine kullanılabilir. Asgari not ortalamasının ne olacağı (2,2/4 veya 72/100 gibi) ilanlarda belirtilmektedir. İlgili birimlere ayrılan kontenjanlar dâhilinde öğrenciler sıralamaya tabi tutulurlar.

 

Erasmus+ Programının Süresi Ne Kadardır?

 

Hibe kapsamında Erasmus+ programı genellikle 3-12 ay sürelidir. Bütünleşik doktora programında ve Tıp eğitiminde bu süre 24 aya kadar çıkabilir.

 

Erasmus+’un Öğrencilere Mali Yükü Nedir?

 

Erasmus+ programı mali açıdan desteklenen bir projedir. Seçilen öğrencilerin masrafları aylık verilen hibeler kanalıyla Avrupa Birliği’nce karşılanmaktadır.

 

Erasmus+ Programının Yükümlülükleri Var mıdır?

 

Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan kısa bir süre (3 aylık asgari süre sağlanmadan) sonra kendi istekleriyle (mücbir sebep olmaksızın) hareketliliklerini sona erdirmeleri halinde, öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir. Öğrencilerin, hareketliliğe başladıktan sonra öğrencilik sorumluluklarını yerine getirmemeleri halinde (derslere devam etmemek ya da sınavlara girmemek gibi), öğrenciye ödenmiş bulunan hibe varsa geri talep edilir

 

Erasmus+’un Öğrencilere Kazanımları Nedir?

 

Öğrencilerimiz Erasmus+ değişim programıyla akademik, yabancı dil ve genel kültür gibi kişisel yetkinlerini arttırma fırsatına sahip olacaklardır.

 

Erasmus+ Genel Değerlendirme

 

Yukarıda belirtilen ifadeler Erasmus+ programı hakkındaki genel nitelikli kurallardır. Her üniversitede bu kurallar çoğunlukla benzer olmasına rağmen farklılıklar da taşıyabilir. Bu nedenle mağduriyet yaşanmaması için öğrencilerimiz üniversite duyurularını takip etmeli ve her aşamada mutlaka Erasmus Kurum Koordinatörleri ile görüşerek bilgi sahibi olmalıdırlar.

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü web sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için, önceki yıl yapılan Gazi Üniversitesi Erasmus+ hareketliliği duyurusuna ulaşmak için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Erasmus+ Programı Uygulama Yönergesi için tıklayınız.

 

 

MEVLANA

 

Mevlana programı Türk üniversiteleri ile dünya üniversiteleri arasında öğrenci ve öğretim elemanı değişimine olanak tanıyan bir değişim programıdır. Türkiye’deki üniversitelerle YÖK tarafından diploma denklikleri tanınan üniversiteler arasında Mevlana Değişim Programı protokolü imzalanabilir. Söz konusu protokol taraf üniversiteler arasında ortak faaliyetler ve programlar gerçekleştirme konusunda işbirliği yapma imkânı sunar.

 

Hz. Mevlana Kimdir?

 

Hz. Mevlana 13. yüzyılda yaşamış bir hoşgörü abidesi ve din bilginidir. Fars kökenli âlim İslamiyet’i benimsemiş büyük şahsiyetlerdendir. Hz. Mevlana hoşgörüsüyle İslam geleneğinde saygın bir yer edinmiştir. Büyük tasavvuf şairi Hz. Mevlana, Konya’dayken yıllarca süren bir çalışmayla “Mesnevi” adlı beyitlerden oluşan değerli eserini yazmıştır.  Şairin bu eseri birçok dile çevrilmiş ve böylece Hz. Mevlana’nın düşünceleri kıtaları aşmıştır. Farslı olmasına rağmen özellikle Anadolu’yu yurt edinmiş olmasından Türk-İslam geleneğinde Hz. Mevlana önemli bir boşluğu doldurmuştur. Bununla birlikte Türkiye’de olduğu gibi halen ABD başta olmak üzere batılı ülkelerde Hz. Mevlana’nın öğütleri okunmakta ve derin öğretisi ilgiyle takip edilmektedir.

 

Mevlana Değişim Programının Süresi Ne Kadardır ve Programdan Kimler Faydalanabilir?

 

-Öğrenci değişimi süresi en az bir en fazla iki yarıyılı kapsar.

-Mevlana programı öğrenci değişim programından sadece yükseköğretim örgün kayıtlı öğrencileri yararlanabilir.

-Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

 

Mevlana Değişim Programı İlanları Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

 

İlanlar ilgili üniversitenin internet sitesinde yapılır. Başvuru koşulları ve ilan tarihlerinin belirlenmesi ve değiştirilmesi konusunda YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir. Geçtiğimiz yıl Mevlana Değişim Programı duyurusu bir önceki yılın “Şubat” ayında yapılmıştır.

 

Mevlana Değişim Programı Öğrencisi Olmanın Not Şartı Nedir?

 

-Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az iki buçuk (2,5/4) olması,

-Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının dört üzerinden en az üç (3/4) olması gereklidir.

 

Mevlana Değişim Programı İçin Başvurular Nasıl Değerlendirilir ve Nasıl Sonuçlandırılır?

 

YÖK’ün kabul ettiği protokoller çerçevesinde ayrılan kontenjanlar üniversite tarafından duyurulduktan sonra gelen talepler öğrencilerin akademik not ortalamaları ve yabancı dil düzeylerine göre sıralanır. Taraf iki üniversite arasında ortak bir yabancı dil sınavı kararlaştırılır. Giden öğrenci için yapılan işlemler gelen öğrenciler için de aynıdır.

 

Mevlana Değişim Programı’nı düzenleyen YÖK çerçeve yönetmeliği için tıklayınız.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için, önceki yıl  yapılan Gazi Üniversitesi Mevlana Değişim Programı duyurusu için tıklayınız.

Detaylı ve güncel bilgi için Üniversitemiz Mevlana Kurum Koordinatörlüğüne başvurunuz. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Mevlana Kurum Koordinatörlüğü web sitesine ulaşmak için tıklayınız.

 

FARABİ

 

“Farabi Değişim Programı” Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim gören önlisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyindeki öğrencilerin ve öğretim üyelerinin karşılıklı protokollerle değişimine izin veren bir “Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı”dır.

Farabi burslusu olarak programa katılabilir bir veya iki yarıyıl eğitim öğretiminizi Türkiye’deki başka bir üniversitede sürdürebilirsiniz. 2008 yılından bu yana aktif olan Farabi Değişim Programı bugün çok sayıda üniversiteyi kapsamı içine almıştır.

 

Farabi Kimdir?

 

Farabi (870-950), Türkistan’ın Farab şehrinde doğmuştur. Uzun süre Bağdat’ta yaşamış ve zamanının önemli bilim kentleri Buhara, Şam, Kahire, Harran ve Halep’i gezerek ilmi bilgilerini derinleştirmiştir. Felsefe, Mantık, Matematik, Siyaset Bilimi ve Musiki alanında çalışmalar yaparak önemli eserler yazmıştır. Farabi İslam dünyasında büyük bir tanınırlığa sahiptir. Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) olarak bilinen Aristo’dan sonra Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak ün kazanmıştır. Farabi, Batı dünyasında da önemli bir bilgin olarak tanınmaktadır. Diğer taraftan Farabi felsefesinde mutluluğun kazanılması önemli bir yer tutmaktadır. O’na göre gerçek mutluluk toplum hayatı içerisinde kazanılır. Bununla birlikte Farabi siyaset felsefesiyle de yakından ilgilenmiş ve gerek yöneticiler açısından gerekse halk açısından erdemli toplumun oluşum şartlarına değinmiştir. Bu değişim programına O’nun ismini verilme nedeniyse Farabi’nin bilgiyi arama ve öğrendiklerini hayata uygulama açılarından örnek bir kişilik olmasındandır.

 

Farabi Öğrencisi Olmanın Koşulları Nelerdir?

 

Önlisans ve lisans öğrencilerinin ilk yılı bitirmiş olması ve dört üzerinden en az iki (2/4) ortalamaya sahip olmaları gereklidir.

Yüksek lisans ve doktora öğrencileriyse ilk yarıyılı tamamlamış olmalı (Hazırlık ve bilimsel hazırlıkta başvurulamaz) dört üzerinden en az iki buçuk (2,5/4) not ortalamasına sahip olmalıdırlar.

 

Farabi Öğrencisi Olmak Öğrencilere Ne Kazandırır?

 

Öğrenci değişim programları öğrencilere farklı bir akademik ortamda eğitim alma, farklı bir sosyal çevrede iletişim kurarak iletişim becerilerini arttırma ve genel olarak gidilen yerlerin tarihi, kültürel ve coğrafi özellikleri konusunda bilgi sahibi olma fırsatı vermesi açılarından oldukça yararlıdır.

Farabi programı da bu kazanımların yanı sıra yeni bir çevreye alışmayı gerektirdiği için öğrencilerin mücadeleci yönünü geliştirebilir.

 

Farabi Değişim Programına Başvurumu Ne Zaman Yapabilirim?

 

Farabi başvuruları (Güz) ya da (Güz + Bahar) olmak üzere önceki yılın “Mart” ayı içinde yapılır. Üniversiteler “Farabi Değişim Programı” duyurularını internet siteleri üzerinden yapmaktadırlar.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı için, önceki yıl yapılan Gazi Üniversitesi Farabi Öğrenci Değişim Programı duyurusu için tıklayınız.

Farabi Değişim Programı hakkında farklı sorulara/sorunlara yanıt bulabileceğiniz YÖK’ün hazırladığı BİLGİ KILAVUZU'na ulaşmak için tıklayınız.

Farabi Değişim Programı hakkında detaylı bilgi için Üniversitemiz Farabi Kurum Koordinatörlüğü’yle iletişim kurabilirsiniz. Koordinatörlük web sitesine ulaşmak için tıklayınız.