Diploma Eki Nedir?

 

Diploma Eki Nedir?

 

Diploma eki (Diploma Supplement) yükseköğretim diplomasına ek olarak verilen bir belgedir. Diploma eki diplomanın tamamlayıcısıdır ve diplomadan ayrı olarak bir geçerliliği yoktur. Bologna Süreci’yle ortaya çıkan diploma eki verilmesinin temel sebebiyse uluslararası saydamlığı pekiştirmektir. Eğitim süresince elde edilen yeti ve becerilerin akademik ve mesleki tanınırlığını arttırmayı amaçlamaktadır.

 

Diploma Ekininin Özellikleri Nelerdir?

 

-Diploma eki esnektir ve kural empoze etmemektedir.

-Diploma eki bir özgeçmiş (CV) veya transkript değildir.

-Sadece akademik ve mesleki tanınırlığı arttırmayı hedefler.

 

Diploma Ekinin Faydaları Nelerdir?

 

-Yurtdışında daha anlaşılırlık ve daha mukayese edilebilirlik sağlaması

-Öğrencinin akademik güzergâhını ve edinilen yeti ve becerilerin tam olarak saptanması

-Geleceğe yönelik iş ve eğitim olanaklarına daha rahat ulaşma olanağı sunması

 

Niçin Diploma Eki Var?

 

Günümüzde sadece diplomayla özellikle uluslararası alanda tanınırlık sağlamak oldukça güçtür. Bu nedenle öğrenciyi ve akademik süreci tanımlaması açısından diploma eki son yıllarda sıklıkla kullanılmaya başlanmıştır.

 

Diploma Eki Nasıl Düzenlenir?

 

Diploma eki ulusal kurumlar, Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO gibi kurumlarca ortak bir şablona göre düzenlenir. Söz konusu şablon Avrupa Birliği’nin tüm resmi dillerinde düzenlenmiştir.


Diploma eki, aşağıdaki öğelerin ifade edildiği sekiz bölümden oluşur: 


1. Diploma ekini hak etmiş olan kişinin kimliği 
2. Diploma ekini hak etme nedenini teşkil eden kazanılmış yeti 
3. Diploma ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin düzeyi 
4. Diploma ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin içerik ve sonuçları 
5. Diploma ekinin verilmesine yol açan kazanılmış yetinin işlevi
6. Ek bilgiler 
7. Diploma ekinin resmî tasdiki 
8. Ulusal yükseköğrenim sistemi hakkında bilgi