Eğitim-Öğretim Esaslar

 

- Üniversitemizde Eğitim-Öğretim her yıl Senato tarafından onaylanan AKADEMİK TAKVİMe göre yürütülür.

 

- Üniversitemizin tüm birimlerinde yarıyıl (dönem) esası geçerlidir. İki yarıyıl (GÜZ + BAHAR) bir öğretim yılını ifade eder.

 

- Bir yarıyıl en az 14 HAFTA (70 iş günü)’dan oluşur. Ara sınavlar (vizeler) bu sürenin içerisinde, dönem sonu sınavları (finaller) bu sürenin dışındadır.

 

- Gerektiğinde Senato kararıyla YAZ OKULU açılabilir.

 

E  Ğ İ T  İ  M        Ö  Ğ  R E T İ M        S Ü R E L E R İ

 

Normal Öğrenim Süresi

Azami Öğrenim Süresi

Bilimsel Hazırlık

1 yıl

1 yıl

Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı

1 yıl

2 yıl

Ön Lisans (MYO)

2 yıl

4 yıl

Lisans (4 yıllık)

4 yıl

7 yıl

Tezsiz Yüksek Lisans

1,5 yıl

1,5 yıl

Tezli Yüksek Lisans

2 yıl

3 yıl

Doktora

4 yıl

6 yıl

Bütünleşik Doktora (Lisans Üzeri Doktora)

6 yıl

9 yıl

  * Herhangi bir nedenle kayıt yenilememe durumunda geçirilen süreler yukarıdaki sürelere dâhildir. Normal öğretim süresini aşan birinci öğretim öğrencilerinin burs ve kredileri kesilir ve katkı payı öderler. Azami öğretim sürelerini aşan öğrencilerin de ilgili mevzuat gereği üniversite ile ilişiği kesilir.

 

-  Haftalık ders programları, yarıyılın başlangıcından “EN AZ BİR HAFTA ÖNCE ilgili akademik birim dekanlığı/müdürlüğü tarafından ilan edilir.