Katkı Payı ve Öğrenim Ücreti

 

Birinci öğretim (örgün öğretim) öğrencileri normal öğretim süreleri içerisinde katkı payı ve öğrenim ücretinden muaftırlar. Örgün öğretim öğrencileri diploma programlarının normal süresini aşarlarsa katkı payı öderler. İkinci öğretim öğrencileri ve kendi imkanlarıyla eğitim alan yabancı uyruklu öğrenciler de öğrenim ücreti öderler.

 

NORMAL ÖĞRETİM SÜRELERİ

 

İki yıllık önlisans programları için (4 dönem, 2 yıl)

 

Dört yıllık lisans programları için (8 dönem, 4 yıl)

 

Yüksek lisans programları için (4 dönem, 2 yıl)

 

Doktora programları için (8 dönem, 4 yıl)

 

 

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 44, 45 ve 46'ıncı maddeleri doğrultusunda;

 

I-Katkı payı ve öğrenim ücreti ödeyecek öğrenciler:

 

-Birinci öğretim programlarında TC uyruklu olup program süresini aşmış olan öğrenciler katkı payı öder.

 

-İzledikleri yan dal programını program süresinde bitiremeyen yan dal öğrencileri, izledikleri yan dal programı için katkı payı öder.

 

-Bir  programa kayıtlı iken ikinci bir programa (çift anadal programları hariç) kayıt yapan öğrenciler ikinci programa ait öğrenci katkı payı/öğrenim ücretini öder.

 

-İkinci öğretim programlarındaki öğrenciler öğrenim ücreti öder.

 

 

II-Katkı payı/öğrenim ücreti ödemeyecek öğrenciler:

 

-Birinci öğretim programlarında TC uyruklu ve program süresi içinde olan öğrenciler katkı payından muaftır.

 

-Program süresi içinde olan ve katkı payı/öğrenim ücreti muafiyeti içeren “burslu” öğrenciler katkı payı/öğrenim ücretinden muaftır.

 

-Birinci öğretim programlarında lisansüstü öğrenim gören araştırma görevlileri katkı payından muaftır.

 

-Şehit ve gazi çocuğu olan öğrenciler öğrenimleri süresince katkı payından muaftır.

 

 

III-Katkı payı/öğrenim ücreti indiriminden yararlanacak öğrenciler:

 

-Engelli olduğuna dair rapor sunan öğrencilerin ödemesi gereken öğrenim ücreti tutarından -öğrenimleri süresince- engellilik oranı kadar indirim yapılır.

 

Bunların dışında yer alan konularda 7 Temmuz 2018 tarih ve 30471 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri geçerlidir.

 

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

KATKI PAYI VE ÖĞRENİM ÜCRETLERİ (TL)

 

NORMAL ÖĞRETİM

GÜZ

BAHAR

TOPLAM

I. YARIYIL

II. YARIYIL

ÖĞRENCİ KATKI PAYI

FAKÜLTELER

 

 

 

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

142

142

284

HUKUK FAKÜLTESİ

156.5

156.5

313

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

156.5

156.5

313

TURİZM FAKÜLTESİ

142

142

284

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

158

158

316

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

142

142

284

GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ

158

158

316

TÜRK MÜZİĞİ DEVLET KONSERVATUVARI

294.5

294.5

589

TİCARET TURİZM EĞİTİM FAKÜLTESİ

142

142

284

ENDÜSTRİYEL SANATLAR EĞİTİM FAKÜLTESİ

142

142

284

MESLEKİ EĞİTİM FAKÜLTESİ

142

142

284

POLATLI İLAHİYAT FAKÜLTESİ

142

142

284

POLATLI FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

142

142

284

YÜKSEKOKULLAR

 

 

 

BANKACILIK VE SİGORTACILIK Y.O.

95

95

190

TAPU KADASTRO Y.O.

95

95

190

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

 

 

 

POLATLI SOSYAL BİLİMLER M.Y.O.

95

95

190

ADALET M.Y.O.

95

95

190

LİSANSÜSTÜ EĞT.

129

129

258

 

 

İKİNCİ ÖĞRETİM

GÜZ

BAHAR

TOPLAM

I. YARIYIL

II. YARIYIL

ÖĞRENİM ÜCRETİ

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

513.5

513.5

1,027

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

577.5

577.5

1,155

TURİZM FAKÜLTESİ

513.5

513.5

1,027

TİCARET VE TURİZM FAKÜLTESİ

513.5

513.5

1,027

SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ

962

962

1,924

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

481

481

962

BANKACILIK VE SİGORTACILIK Y.O.

577.5

577.5

1,155

MESLEK YÜKSEKOKULLARI

385

385

770

UZAKTAN EĞİTİM M.Y.O.

385

385

770

 

Katkı Payı/Öğrenim Ücreti (Harç) İade İşlemleri

 

1. Kayıt yaptırıp kendi isteği ile kaydını sildiren öğrencilerin katkı payı ve öğrenim ücretleri iade edilmez. 

 

2. Katkı Payı/Öğrenim Ücretinin iade edilebildiği durumlar;

 

-Yeni kayıt dönemlerinde katkı payı/öğrenim ücreti yatırdıktan sonra gerekçe bildirip ödediği ücreti geri almak isteyen öğrenciler, 

 

-Dersin açılmaması, kapatılması, derse kayıt yaptıramama gerekçesi ile başvuran öğrenciler, 

 

-Yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri (Birinci öğretim katkı payı bedeli düşüldükten sonra kalan tutar), 

 

-Mezuniyeti ilgili dönemde yetişmeyip mezun durumunda olup katkı payı/öğrenim ücretini yatıran öğrenciler. 

 

Gerekçeleri yukarıda belirtilen durumlardan herhangi birine sahip olan öğrenciler;

 

I.  Formlar başlığı altında bulunan "5. Harç İade Dilekçesi'ni, (Lütfen soz konusu formdaki bilgileri okuyarak formu doldurunuz!)


II. Harcın yatırıldığına dair banka dekontunun aslı veya fotokopisini, 

 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na teslim etmeleri gerekmektedir.

 

 

Harç Düzeltme İşlemleri

 

Harç düzeltme işlemi için "Formlar" sayfasındaki "Harç Düzeltme Formu" doldurularak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na başvurulmalıdır.