Özel ve Misafir Öğrenci

 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 27. maddesine göre;  “Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alanlarda her türlü araştırma hakkına sahiptir.” Yine anayasamızın 42. maddesine göre; “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz.” Bu temel ilkelerden yola çıkılarak Türk Üniversiteleri kayıtlı öğrencilerine eğitim-öğretim hizmeti sunmanın yanı sıra belirli bir alanda bilgi ve deneyimini arttırmak isteyen kişilere de hizmet sunmaktadırlar. Bir diploma programına ön hazırlık olarak ya da belirli bir uzmanlık alanında bilgi edinmek şeklinde de değerlendirilebilecek özel ve misafir öğrenci uygulaması da anayasal ilkelere dayanmaktadır.

 

Özel Öğrenci,

 

1-) Yurt içinde bir diploma programına kayıtlı iken çeşitli sebeplerden dolayı karşılıklı Senato onaylarıyla farklı bir üniversitede eğitime devam eden öğrencidir.

 

Yukarıda değinildiği gibi herhangi bir üniversitede kayıtlıyken sağlık, adli, ailevi vd. sebeplerden dolayı bir diğer üniversitede eğitime devam etme hakkı sunan ve karşılıklı Senato onaylarıyla gerçekleşen özel öğrencilik söz konusudur. Yönergede geçen “özel öğrenci” hususu bu tanımlamaya dayanmaktadır.

 

2-) Diğer taraftan yalnızca bir ders veya iki derse katılma kapsamında olan ücretli özel öğrencilik de söz konusudur.

 

Lisans mezunu öğrenciler bir yüksek lisans programına ön hazırlık olması, yüksek lisans mezunu öğrenciler bir doktora programına ön hazırlık olması için ya da kişiler bilgi ve deneyimlerini arttırabilmek için ilgili bölüm/anabilim dalı başkanlığının onayıyla özel öğrenci olabilirler.

 

Söz konusu dersler başarıldığı takdirde aynı üniversitenin ya da farklı üniversitelerin esas programlarına kayıt yaptırılırsa bu dersler saydırılabilirler. Dahası öğrenciler bu sayede esas program için bir alt yapı yapmış olurlar.

 

Bu statüdeki özel öğrenci aldığı ders ya da derslerden başarılı olursa öğrenciye resmi bir belge verilir.

 

Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde özel öğrencilik için ders başına 2018 yılı için 300 TL alınmaktadır.

 

Bununla birlikte en fazla iki yarıyıl özel öğrenci olunabilir.

 

Dahası bir dönemde en fazla iki ders alınabilir.

 

 

Misafir Öğrenci,

 

Farklı bir yükseköğretim ortamı, kültürü, kazanımı edinmek ve yürütülen dersleri takip etmek isteyen en az lise düzeyinde eğitimini tamamlamış ve Üniversitede herhangi bir konu veya düzeyde ders alabilecek kişidir. 

 

Değişim programı (Erasmus+, Mevlana, Farabi vd.) öğrencileri ve yaz okulu öğrencileri misafir öğrenci statüsündedirler.

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ ÖZEL VE MİSAFİR ÖĞRENCİ YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ.