Pasaport Harç Muafiyeti

 

Pasaport Harç Muafiyeti

 

Harç muafiyetinden yararlanmak için öğrenci statüsünde olmak zorunludur. Mezunlar (öğrenci statüsünden çıkmış olanlar) bu muafiyetten yararlanamazlar. Bu nedenle öğrencilerimizin mezuniyetleri kesinleşmeden önce bu işlemleri tamamlamaları önerilir.

 

 

Pasaport harç muafiyetinden yararlanılabilecek durumlar:

 

- Dil Eğitimi/ Dil Okulu/ Dil Kursu

- Erasmus Yaz Stajı

- Erasmus/ Exchange Programları

- Uluslararası Ortak Diploma Programları

- Gençlik Programları/Gençlik Kampı

- Etkinlikler/ Yarışmalar (sportif, kültürel, eğitim amaçlı)

- Seminer/ Proje/ Konferans

- Staj

- Teknik Gezi

- Work and Travel

 

 

Harçsız Pasaport İçin Öğrencilerin Takip Etmesi Gereken Süreç:

 

1. Öğrenciler “Formlar” sayfasındaki doldurdukları “Pasaport Harcı Muafiyeti Başvuru Formuna kabul mektubu, davet yazısı, belge vb. eklerler.

2. Söz konusu formdaki onay kısımlarını (BÖLÜM BAŞKANLIĞI ONAYI ve YÜKSEKOKUL/FAKÜLTE/ENSTİTÜ ONAYI) imzalatırlar.

3. Onay alan öğrenciye Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı belge hazırlar.

4. Hazırlanan belge öğrenci tarafından ilgili Valilik/Emniyet Müdürlüğü’ne sunulur.

 

Harçsız pasaport düzenlenirken yurt dışında geçirilecek süre dikkate alınır. Üniversitelerinden almış oldukları belgelerinde; 6 aya kadar süre belirtilenler için 6 ay süreli,  6 aydan fazla süre belirtilenler için 1 yıl süreli, 1 yıldan fazla süre belirtilenler ile süre belirtilmeyenler için pasaport 2 yıl süreli verilir.

Pasaport harç muafiyetinden yararlanmak için öğrenci statüsünde olmak ve 25 yaşını doldurmamış olmak zorunludur. (Öğrenim amaçlı yurtdışına gidecek olan öğrencilerde 25 yaş sınırı gözetilmemektedir.)

 

 

Pasaport Harç Muafiyetiyle İlgili Mevzuat

 

Pasaport harç muafiyeti için ilgili mevzuat, 5682 sayılı Pasaport Kanunu ile 27 Ocak 2004 tarihli ve 25359 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan “Yurt Dışına Çıkışlarda Harç Alınmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair 2003/6719 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı”dır.

Bu çerçevede bilimsel, sosyal, kültürel ve spor etkinliklerine katılmak veya eğitim amacıyla yurt dışına çıkış yapan üniversite öğretim elemanları ve öğrenciler pasaport işlemlerinde ve yurt dışına çıkışlarında, pasaport veya yurt dışı çıkış harcından muaf tutulabilirler.

Pasaport Kanunu’nun 16. maddesi hükmü gereği “Seyahatleri Türkiye için kültürel, ticari veya sosyal bir menfaat temin edecek mahiyette bulunduğu sabit olanlarla Milli Eğitim Bakanlığının müsaadesiyle ilmi tetkiklerde bulunmak veya yabancı memleketlerde yapılacak spor teması ve müsabakalarına iştirak etmek üzere kafile halinde gezi yapacak öğretmen, öğrenci ve sporculara verilecek pasaportlar hiçbir harca tabi değildir.”

 

*Yukarıdaki içerik bilgilendirme amaçlıdır. Söz konusu işlemler halen Gazi Üniversitesi'nin ilgili birimleri tarafından gerçekleştirilmektedir.