Yatay Geçiş Nedir?

 

Yatay Geçiş Nedir?

 

Yatay geçiş, aynı ya da eşdeğer diploma programları arasında belirli kontenjanlar ve kriterlere bağlı olarak üniversite içi ya da üniversiteler arası öğrencilerin geçiş yaparak eğitimlerine devam etmeleridir.

 

Yatay Geçiş Yöntemleri Kaç Gruba Ayrılır?

 

1. Üniversite İçi Yatay Geçiş

2. Üniversiteler Arası Yatay Geçiş

3. Merkezi Yerleştirme Puanıyla  (ÖSYM Puanları) Yatay Geçiş (Ek Madde -1)

4. Özel Durumlarda Yatay Geçiş (Kamu Hizmeti Zorunlulukları, Yurtdışı vd.)

5. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Akademisi Öğrencilerinin Yatay Geçişi

 

Yatay Geçişlerle İlgili Duyurular Nerede Yapılır?

 

- Duyurular Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı resmi internet sitesinde yapılmaktadır. Ayrıca bazı durumlarda YÖK'ün internet sayfası takip edilmelidir.

 

Yatay Geçiş Yapabilmek İçin Öğrencinin Altan Dersi Olabilir mi?

 

- Öğrenci yatay geçiş başvurusu yapacağı yarıyıla kadar olan müfredattaki tüm derslerini almış ve başarıyla tamamlamış olmalıdır.

 

Yatay Geçiş İçin Not Ortalaması Gerekli midir?

 

- Öğrencinin kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş yapabilmesi için not ortalaması en az 3,25/4,00 olmalıdır.

 

Disiplin Cezası Almış Olmak Yatay Geçişe Engel midir?

 

- Kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş için öğrencinin daha önceden disiplin cezası almamış olması gereklidir.

 

Yatay Geçişlerde Yabancı Dil Bilgisi Aranır mı?

 

- Öğretim dili tamamen veya kısmen yabancı dille öğretim yapılan programlara geçiş için yabancı dil yeterliliği istenir.

 

Yatay Geçişlerde Müfredat Farklılığından Kaynaklanan Kredi Transferi ve İntibaklar Nasıl Uygulanır?

 

- Kredi Transferi ve İntibak İşlemleri Yönergesi doğrultusunda ilgili birim kredi transferi ve intibak komisyonunca kararlaştırılır.

 

1. Kurum İçi Programlar Arası Yatay Geçiş

 

- Bir üniversite bünyesinde kayıtlı öğrencinin aynı üniversite içerisinde eşdeğer düzeydeki diploma programlarına geçmesidir.

 

- Bu geçiş hakkı için kontenjanlar ayrılmaktadır ve bu kontenjanlar ilgili fakülte, yüksekokul, konservatuar veya meslek yüksekokulu yönetim kurullarınca belirlemektedir. AHBVÜ’de bu oran ÖSYM Kılavuzundaki toplam öğrenci kontenjanının % 10’unu geçmemeli şeklinde belirlenmiştir.

 

- Önlisans programlarında ikinci yarıyıl için ve lisans programlarında beşinci yarıyıl için kontenjanlar belirlenir.

 

- Farklı merkezi sınav puanları ile öğrenci alan programlara yatay geçiş için öğrencinin merkezi sınava girdiği yıl itibarıyla geçmek istediği diploma programı için geçerli olan puan türünde aldığı merkezi yerleştirme puanının, yurt içindeki diğer üniversitelerin diploma programlarının en düşük taban puanından az olmaması şartı aranır.

 

-Yetenek sınavı ile öğrenci alan diploma programlarına kurum içi yatay geçişlerde diğer şartların yanı sıra yetenek sınavında da başarılı olma şartı aranır.

 

2. Kurumlar Arası Yatay Geçiş

 

- Yükseköğretim kurumlarının aynı düzeydeki eşdeğer diploma programları arasında ve Yükseköğretim Kurulu tarafından yayınlanan kontenjanlar çerçevesinde yapılır.

 

- Önlisans programlarında ikinci yarıyıl için ayrılacak kurumlar arası yatay geçiş kontenjanı Ocak ayında, lisans programlarında ilk ve son yarıyıl hariç olmak üzere Temmuz ayında bir sonraki eğitim-öğretim yarıyılı için ayrılacak kontenjan YÖK’ün internet sayfasında ilan edilir.

 

- Öğrenci sayısı elli ve elliden az olan diploma programları için en az 2, elli bir-yüz arası programlar için en az 3, yüz bir ve üzerinde kontenjanı olan diploma programları için en az 4 olarak YÖK tarafından belirlenir.

 

- İkinci öğretim programlarından birinci öğretime geçişte öğrencinin % 10’luk dilime girmesi gereklidir.

 

- Değerlendirme işlemi Yönergede belirtildiği üzere “Değerlendirmeye Esas Puan (DEP)” ile yapılır. DEP’i 3,25 üzerinde olan adaylar sıralamaya tabi tutulurlar.

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 AKADEMİK YILI GÜZ YARIYILI KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ HAKKINDA DUYURU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİNE KURUMLAR ARASI YATAY GEÇİŞ YAPACAK ÖĞRENCİLERİN BAŞVURULARINDA VE DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILACAK OLAN KRİTERLER-ASGARİ KOŞULLAR VE DEĞERLENDİRME ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ 

 

 

3. Merkezi Yerleştirme Puanıyla Yatay Geçiş (Ek Madde -1)

 

- Bu uygulama “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek Madde 1” hükümlerine göre yürütülür.

 

- Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş işlemlerinde güz ve bahar dönemi için yükseköğretim kurumları tarafından yürütülecek işlemlere ilişkin usul ve esaslar YÖK tarafından ayrı olarak düzenlenmiştir.

 

- Merkezi yerleştirme puanıyla yatay geçiş bir defa yapılabilmektedir.

 

- Gerekli olduğunda intibak ve muafiyetler ilgili kurullar tarafınca düzenlenir.

 

- Bu geçiş hakkı sadece Türkiye ve KKTC öğrencileriyle sınırlandırılmıştır. Yabancı ülkelerdeki üniversitelere kayıt yaptırmış olanlar bu haktan yararlanamazlar.

 

- Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gereklidir. Ayrıca başvurulan ve hâlihazırdaki program puan türleri farklı ise öğrencinin giriş yılında başvuracağı program türünde puanının hesaplanmış olması zorunludur.

 

- Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlara yatay geçiş yapılmaz. Özel yetenek sınavıyla yerleşen öğrencilerinse diğer programlara yatay geçiş hakkı vardır.

 

- ÖSYS sonuçlarıyla yerleştirilen öğrenciler ilk yıl yatay geçiş hakkından yararlanamazlar. Hazırlık, ara sınıflar ve son sınıf öğrencileri yatay geçiş hakkından faydalanabilirler.

 

- Yatay geçiş için Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Kılavuzlarında öngörülen öğrenci kontenjanının %30'u kadar kontenjan ayrılmıştır. Fakat her durumda toplam ayrılan kontenjan sayısı 90’ı geçemez.

 

- Kontenjan yeterliyse genel kriterlere sahip olan tüm öğrencilerin kaydı yapılır. Başvuran aday sayısının kontenjandan fazla olması durumundaysa ÖSYM puanı en yüksek adaydan başlamak üzere kontenjan kadar adayın kaydı yapılır.

 

- Başvuruların değerlendirilmesinde sadece öğrencinin kayıtlı olduğu programa yerleştiği yıldaki ÖSYM merkezi yerleştirme puanlarının dikkate alınır. Diğer kriterlere göre yerleştirme işlemi yapılamaz.

 

- Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişlerde özel koşulu olan programların özel koşulları da sağlanmalıdır.

 

YÖK EK MADDE-1 UYGULAMA İLKELERİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA (EK MADDE 1) YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARI DUYURUSU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

4. Özel Durumlarda Yatay Geçiş (Kamu Hizmeti Zorunlulukları, Yurtdışı vd.)

 

19.07.2018 tarihli “Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi”nin 9. Maddesine bakınız. İlgili yönerge bağlantısı aşağıda verilmiştir.

 

5. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Polis Akademisi Öğrencilerinin Yatay Geçişi

 

19.07.2018 tarihli “Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Programları Yatay Geçiş Yönergesi”nin 11. Maddesine bakınız. İlgili yönerge bağlantısı aşağıda verilmiştir.

 

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK İÇİN (YÖK ÇERÇEVE YÖNETMELİĞİ)  TIKLAYINIZ.

 

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ.