Yurtdışı Öğrenci (International Students)

 

FOR ENGLISH (INTERNATIONAL STUDENTS)

 

 

Yurtdışı öğrenci (uluslararası öğrenci/yabancı uyruklu öğrenci) kapsamına kendi imkânlarıyla öğrenim görecek yabancı uyruklu veya ortaöğretiminin tamamını yurt dışında tamamlayarak AHBVÜ (Üniversite)’nün önlisans ve lisans diploma programlarına başvuracak adaylar girmektedir.

 

 

Üniversite Yurtdışı Öğrenci Kontenjanları Ne Kadardır ve Nasıl Belirlenir?

 

-Kontenjanlar ve özel koşullar her sene Üniversite Senatosu tarafından belirlenir ve YÖK (Yükseköğretim Kurulu) Başkanlığı’na bildirilir.

 

-Açılacak kontenjanlar ve başvuru koşulları YÖK’ün ve Üniversite ÖİDB (Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı)’nin internet sayfalarında ilan edilir.

 

-Boş kalan kontenjanlar YÖK’ün onayı ve Senato’nun kararı ile aktarılabilir.

 

-Önlisans ve lisans programlarına yurt dışından kabul edilecek öğrenci kontenjanı, bir önceki yıl merkezi sınavla öğrenci alan programların kontenjanının % 50’sini aşamaz.

 

 

Genel Başvuru Koşulları Nelerdir?

 

-Başvurulara ilişkin genel esaslar YÖK tarafından belirlenip YÖK’ün internet sayfasında duyurulur.

 

-Lise seviyesinde denkliği olan bir ortaöğretim kurumunun son sınıfında okuyan ya da mezun durumda olan aday, “Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi”(Yönerge)’nde yer alan sınavların/diplomaların/madalyaların birinden belirlenen asgari puana/yeterliliğe sahip olduğu takdirde başvuru yapabilir.

 

-Her aday Üniversite’ye yalnızca bir başvuru yapabilir.

 

 

Başvurularda Kabul Edilen Sınavlar veya Diplomalar Hangileridir?

 

-Üniversite yabancı öğrenciler için ayrı bir sınav (YÖS – Yabancı Öğrenci Sınavı) yapmamaktadır. Uluslararası geçerliliği olan sınav/diploma/madalyalar kriter olarak kullanılmaktadır. Bu husustaki geçerli sınavlar, geçerli puanlar veya geçerli yeterlilikler hakkında detaylı bilgi aşağıda linkini verdiğimiz yönergede verilmiştir.

 

-Diğer yandan söz konusu kriterler Senato tarafından değiştirilebilir.  Ayrıca, Üniversite kendi YÖS’ünü yapma hakkını da saklı tutmaktadır.

 

 

Başvuru Süreci Nasıldır ve Gerekli Belgeler Nelerdir?

 

-Başvurular internet üzerinden çevrimiçi olarak yapılacaktır. Gerekli belgelerse aşağıda bağlantısını verdiğimiz yönergenin 8. Maddesinde belirtilmiştir.

 

 

Süreç Hakkındaki Diğer Unsurlar Nelerdir?

 

-Kesin kayıt hakkı kazanan adaylar şahsen ya da yönergede belirtilen usule uygun olarak vekâletname ile ÖİDB’ye başvururlar.

 

-Özel yetenek şartı olan programlar için adaylar ayrıca özel yetenek sınavından da başarılı olmalıdırlar.

 

-Kayıt işlemi gerçekleştikten sonra aday ÖİDB’den alacağı belge ile bir ay içerisinden “İl Göç İdaresi”ne başvurmalıdır.

 

-Programa kaydolan yabancı uyruklu aday ayrıca üç ay içerisinde “SGK”ya başvurup “Genel Sağlık Sigortası” kapsamına alınabilir. Bu konudaki SGK duyurusu için tıklayınız.

 

-Programlara kaydolan öğrenciler Türkçe Yeterlik koşulunu da sağlamalıdırlar. Bu konuda sınav yaparak Türkçe Yeterlik düzeyi belirleme veya kurs verme yetkisi Üniversite TÖMER Müdürlüğü’ne verilmiştir.

 

 

Dikkat!

 

Üniversitemizde uluslararası eğitim imkânı için yukarıdaki bilgilere ek olarak YÖK’ün ve ÖİDB’nin internet duyuruları mutlaka takip edilmelidir. Nitekim başvuru takvimi, kontenjanlar, ek kontenjanlar, genel ve özel şartlar, sınav ücreti, eğitim-öğretim ücreti vd. gibi güncel bilgiler ilanlarda yer alacaktır.

 

 

ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL YÖNERGESİ İÇİN TIKLAYINIZ.

 

YURTDIŞI ÖĞRENCİLER İÇİN YÖK’ÜN İLAN SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ.